Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφαρμόζουμε το πλέον σύγχρονο σύστημα ανώνυμης πληροφόρησης, μέσω του οποίου, μπορείς να μοιραστείς τις πολύτιμες πληροφορίες σου, διασφαλίζοντας απόλυτα την ανωνυμία σου.

Η εσωτερική πληροφόρηση που έχεις λόγω π.χ. της θέσης σου, μπορεί να μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε πρακτικές καρτέλ ή άλλες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, να προχωρήσουμε τις έρευνές μας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα  και να ωφελήσουμε άμεσα την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές, χάρη στη δική σου βοήθεια.

Εάν έχεις πληροφορίες για*:

  • νόθευση διαγωνισμών και προσφορών,
  • καθορισμό τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών,
  • κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών,
  • περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης,
  • αποκλεισμό ανταγωνιστών και προϊόντων από την αγορά κλπ.,
  • αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά από δεσπόζουσες εταιρείες που επιβάλουν αθέμιτες τιμές ή αθέμιτους όρους συναλλαγών κλπ.,
  • παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από επιχειρήσεις με σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. αναφορικά με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα)

ή οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύεις ότι θα βοηθήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο έργο της, τότε στείλε το μήνυμα σου κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο..

Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών

 

* Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβάστε το έντυπο των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες πρακτικές και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΑ "Μάθετε για εμάς". Υπενθυμίζεται ότι πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Επιείκειας, είναι διαθέσιμες εδώ.