Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

Χρονοδιάγραμμα

3 Δεκεμβρίου 2020 - 2 Ιουνίου 2021
15 Δεκ

Καταγγελία της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατά των εταιριών α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. («IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ») και β) KERNEOS S.A («IMERYS GREECE S.A»), στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη

Ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2020 10:00
Ημερολόγιο Συνεδριάσεις Ε.Α.

Συνέχιση της διακοπείσας συζήτησης της υπόθεσης που αναφέρεται: α) επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6633/23.09.2016 καταγγελίας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ, η οποία συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από τη «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (πλέον «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε»), κατά των εταιριών α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. (πλέον «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ») και β) KERNEOS S.A (πλέον «IMERYS GREECE S.A»), στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη που αφορούν σε πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και β) επί του αυτεπάγγελτου ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.

17 Δεκ

Εξέταση καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ Β.ΕΕ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 708/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2020 10:00
Ημερολόγιο Συνεδριάσεις Ε.Α.

Το θέμα της συνεδρίασης αναφέρεται  επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 708/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

22 Δεκ

Καταγγελία της εταιρίας «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΕΒ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της εταιρίας «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ»

Ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2020 10:00
Ημερολόγιο Συνεδριάσεις Ε.Α.

 

Το θέμα της συνεδριάσεως αναφέρεται επί της καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση

23 Δεκ

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας δεσμεύσεων ΔΕΛΤΑ & ΜΕΒΓΑΛ

Ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2020 12:00
Ημερολόγιο Συνεδριάσεις Ε.Α.
Τοποθεσία Επιτροπή Ανταγωνισμού
23 Δεκεμβρίου 2020 12:00
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας δεσμεύσεων ΔΕΛΤΑ & ΜΕΒΓΑΛ

Εξ αναβολής από 9/11/2020 συζήτηση επί της υπόθεσης που αφορά την αξιολόγηση της

...

Εξ αναβολής από 9/11/2020 συζήτηση επί της υπόθεσης που αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης A.1 – Α.1.1 που προβλέπεται στις Αποφάσεις 650/2017 και 697/2019 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος, προκειμένου η Επιτροπή, δυνάμει του όρου Α.1.2 της 650/2017 Απόφασης και του διατακτικού της 697/2019 Απόφασης, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή της παράτασης της ως άνω δέσμευσης

29 Δεκ

Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ

Ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 2020 10:00
Ημερολόγιο Συνεδριάσεις Ε.Α.
Τοποθεσία Επιτροπή Ανταγωνισμού
29 Δεκεμβρίου 2020 10:00
Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ

 

Το θέμα της συνεδριάσεως αναφέρεται στην αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά διανομής

...

 

Το θέμα της συνεδριάσεως αναφέρεται στην αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας σε συνέχεια της υπ’ αρ. 659/2018 Απόφασης ΕΑ.

8 Ιαν

Εξέταση της αυτεπάγγελτης έρευνας για παράλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ίσχυε, και πρόωρης πραγματοποίησης συγκέντρωσης από τις εταιρίες ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ημερομηνία 08 Ιανουαρίου 2021 10:00
Ημερολόγιο Συνεδριάσεις Ε.Α.

Το θέμα της συνεδρίασης αναφέρεται στην αυτεπάγγελτη έρευνα για παράλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ίσχυε, και πρόωρης πραγματοποίησης συγκέντρωσης που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης από τις εταιρίες ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με την επωνυμία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.