Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Frederic Jenny - Ο θεσμικός σχεδιασμός των Αρχών Ανταγωνισμού: Γιατί είναι σημαντικός; Διεθνείς συζητήσεις και τάσεις

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προσωπικού: Ο θεσμικός σχεδιασμός των Αρχών Ανταγωνισμού: Γιατί είναι σημαντικός; Διεθνείς συζητήσεις και τάσεις, Frederic Jenny, Kαθηγητής στο ESSEC Business School, Πρόεδρος του OECD Competition Committee

Ο θεσμικός σχεδιασμός των Αρχών Ανταγωνισμού έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ο ομιλητής κάλυψε μία σειρά ζητημάτων αναφορικά με το θεσμικό σχεδιασμό μιας Αρχής Ανταγωνισμού καταδεικνύοντας τη σημασία του και παρουσιάζοντας τη διεθνή εμπειρία και τις τάσεις στο θέμα αυτό.

Η παρουσίαση έθεσε ένα γενικό πλαίσιο για την εξέταση διαφόρων διαστάσεων της  θεσμικής διάρθρωσης μιας Αρχής Ανταγωνισμού. Πρώτον, παρουσιάστηκε το ζήτημα της επιλογής των στόχων μιας Αρχής εξετάζοντας κατά πόσο αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται στην προστασία του πλεονάσματος των καταναλωτών ή θα πρέπει να τίθενται και ευρύτεροι οικονομικοί ή μη στόχοι (στόχοι δημοσίου συμφέροντος, πολιτικοί και κοινωνικοί στόχοι). Το δεύτερο θέμα που τέθηκε αφορά στη φύση μιας Αρχής Ανταγωνισμού διακρίνοντας μεταξύ διοικητικού (administrative) και δικαστικού/εισαγγελικού (prosecutorial) μοντέλου, αναλύοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθενός. Τρίτον, ο ομιλητής αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες μιας Αρχής Ανταγωνισμού υπογραμμίζοντας την τάση που υπάρχει, ειδικά στην Ευρώπη, προς τις Αρχές πολλαπλών λειτουργιών (multi-function agencies). Το τέταρτο θέμα που παρουσιάστηκε αφορά στην οργανωτική δομή μιας Αρχής Ανταγωνισμού διαχωρίζοντας μεταξύ προσωποκεντρικών Αρχών (single commissioner authority) και Αρχών οι οποίες διοικούνται από ένα συλλογικό όργανο (συμβούλιο). Πέμπτον, αναλύθηκε το καθεστώς μιας Αρχής Ανταγωνισμού και ο βαθμός ανεξαρτησίας της τονίζοντας κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανεξαρτησία μιας Αρχής όπως το ύψος, η προέλευση και η ελευθερία διαχείρισης του προϋπολογισμού της. Έκτον, ο ομιλητής αναφέρθηκε στις μεθόδους εργασίας και στα μέσα που έχει στη διάθεσή της μια Αρχή Ανταγωνισμού για να ασκήσει το έργο της.

Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι δεν μπορεί η ίδια θεσμική οργάνωση να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες. Κάθε Αρχή Ανταγωνισμού θα πρέπει να  αποφασίσει, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας, την κατάλληλη θεσμική διάρθρωση, η οποία θα ανταποκρίνεται περισσότερο στην αποτελεσματική και επιτυχή εκπλήρωση του έργου της. Επίσης, ο ομιλητής αναφέρθηκε στη χρήση δεικτών αποδοτικότητας για την αξιολόγηση μιας Αρχής Ανταγωνισμού περιγράφοντας κυρίως την εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, η ομιλία ολοκληρώθηκε με μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ του ομιλητή και των παρευρισκομένων μέσω σειράς ερωτήσεων που έθεσαν οι τελευταίοι.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!