Επιτροπή Ανταγωνισμού (51)

Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2022

Εξουσιοδοτική Προέδρου

Γράφτηκε από

Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Προέδρου» στον Αντιπρόεδρο και στους Εισηγητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στον Γενικό Διευθυντή και στους Προϊστα- μένους των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στα συνημμένα αρχεία η εξουσιοδοτική Προέδρου.

2η Δημόσια τηλε-Διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δημόσια τηλε-Διαβούλευση στη Διαχείριση Αποβλήτων & Ανακύκλωση

Δημόσια τηλε-Διαβούλευση στην Υγεία

Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021

Sandbox Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γράφτηκε από

Δημόσια διαβούλευση: Πρόταση για τη δημιουργία sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά

Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης

Οι Αρχές Ανταγωνισμού ανά τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ολοένα και πιο πολύπλοκη οικονομία και βασίζονται όλο και περισσότερο στην χρήση υπολογιστικών τεχνικών (Big Data, Τεχνητή Νοημοσύνη, μηχανική/ βαθιά μάθηση) στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Όλα όσα αφορούν τον Ανταγωνισμό και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σελίδα 1 από 4
 

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.