Επιτροπή Ανταγωνισμού (64)

Κατεβάστε και διαβάστε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τα συνημμένα αρχεία (ΦΕΚ 1790/Β’/21.3.2023).

Σκοπός του Κώδικα είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 1 του π.δ. 76/2012 - Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού (όπως ισχύει). Οι διατάξεις του Κώδικα προβλέπουν βασικές αρχές δεοντολογίας, έτσι ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, να διαφυλάσσεται η νομιμότητα και η αμεροληψία του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των οργανικών μονάδων της, να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά.

H Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην παρούσα συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να επέμβει ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη.

​​​​​​Τι είναι το πρόγραμμα επιείκειας;

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ KAT’ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν. 3959/2011 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο vέος οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 4748/Β'/27.10.2020), η 1η τροποποίηση και κωδικοποίησή του (ΦΕΚ 4757/Β'/14.10.2021) και η 2η τροποποίηση και κωδικοποίησή του (ΦΕΚ 4905/Β'/04.08.2023) 

 

Νόμος 3959/2011 περί της Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, (κωδικοποίηση Ιούνιος 2023).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EU GDPR 2016/679)

Σελίδα 4 από 5
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20