Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου - Απόφαση 711/2020 επί της καταγγελίας του Α.Κ. κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» («ΜΑΒΙΖ»)

Θέμα: Απόφαση επί της καταγγελίας του Α.Κ. κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» («ΜΑΒΙΖ»), για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά τροφής για τη σίτιση γουνοφόρων ζώων στην ελληνική επικράτεια

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε oμόφωνα ότι η καταγγελία απορρίπτεται διότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από τη ΜΑΒΙΖ  και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης στην υπό κρίση υπόθεση ως προς την προαναφερόμενη εταιρία με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, εκτιμάται ότι η καταγγελλόμενη κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ανάντη αγορά προμήθειας τροφών για γουνοφόρα ζώα και δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας (ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ ΑΕ) στην κατάντη αγορά (αγορά εκτροφής και εμπορίας γουνοφόρων ζώων). Τα δε, υψηλά μερίδια αγοράς στην ανάντη αγορά προμήθειας τροφών για γουνοφόρα ζώα της επιτρέπουν το χαρακτηρισμό της θέσης της ακόμα και ως υπερδεσπόζουσας. Ωστόσο, δεν συντρέχει η (σωρευτικώς προβλεπόμενη) προϋπόθεση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτής υπό την έννοια του άρθρου 2 Ν. 3959/2011.

Και τούτο διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η άρνηση προμήθειας ως καταχρηστική καθώς η άρνηση δεν οδηγεί σε εξάλειψη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αγορά επόμενου σταδίου.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένη, καθώς αυτή δεν ήταν υποχρεωμένη να συνεχίσει να παραδίδει ζωοτροφές σε έναν πελάτη που είχε οφειλές του ύψους της οφειλής του καταγγέλλοντος και δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις για την εξόφλησή της οφειλής του.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!