Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου - Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα «Επιχειρήσεις και Ανταγωνισμός στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» στις 23.2.2017

Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσαν, στις 23 Φεβρουαρίου 2017, εκδήλωση με θέμα: "Επιχειρήσεις και Ανταγωνισμός στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς", με στόχο την ενημέρωση της επιχειρηματικής και της νομικής κοινότητας και των ενδιαφερόμενων φορέων για την τομεακή έρευνα (sector inquiry) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Δημήτρης Κυριτσάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις, την εξέλιξη και την ωρίμανση της πολιτικής του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και στα κανονιστικά εργαλεία για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και την απαραίτητη ενημέρωση και προετοιμασία για να δημιουργηθεί ανάπτυξη στο νέο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό πεδίο και ο Γεν. Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Η. Σπιρτούνιας, ο οποίος έκανε την εισαγωγή στη θεματολογία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης έκλεισε με ομιλία του την εκδήλωση με αναφορά σειράς επικείμενων μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας (στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών Εξ Αποστάσεως, εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο με βάση και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την παράδοση δεμάτων προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά τιμολόγια, αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων γεωγραφικών αποκλεισμών, εναρμόνιση του πλαισίου για τις ψηφιακές συμβάσεις.

Στο πρώτο πάνελ με θέμα: «Ηλεκτρονικό εμπόριο και συστήματα εμπορικής διανομής στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς», το οποίο συντόνισε ο κ. Δημήτριος Λουκάς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Επικεφαλής Σύμβουλος Πολιτικής Aνταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Luc Peeperkorn (παρουσίαση) αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις και στους ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και επικεντρώθηκε στους βασικούς περιορισμούς των online πωλήσεων από τη σκοπιά του δικαίου του ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων στις ρήτρες του πλέον ευνοούμενου πελάτη στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο κ. Rosario Rende Granata (παρουσίαση), στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Digital Single Market Taskforce, αναφέρθηκε στην τομεακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e- commerce sector inquiry), και ιδιαίτερα στους στόχους της, στο χρονικό πλαίσιο, στα βασικά της ευρήματα, στις πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού (geo-blocking) και σε άλλες παράλληλες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υποθέσεις και νομοθέτηση). Ο καθηγητής κ. Γ. Δουκίδης (παρουσίαση), Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού διαδικτυακού εμπορίου και τη συμπεριφορά των ελλήνων online καταναλωτών (μεταξύ άλλων τον πολυκαναλικό χαρακτήρα της), τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής για online πληρωμές και τη σημασία της κινητής πρόσβασης, και έθεσε τις παραμέτρους του πλαισίου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας (παρουσίαση), Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της εταιρίας SAP, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, την αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών που επιφέρει και την ανάγκη ολοκληρωμένης ένταξης της ψηφιακών διαδικασιών στο επιχειρείν.

Στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην Ελλάδα και προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας για την ελληνική αγορά», το οποίο συντόνισε η κ. Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή», ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκος Βέττας αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής ανταγωνισμού ώστε να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονομίας, και επεσήμανε και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να ευνοηθεί από την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη (παρουσίαση), Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής νομικών και ρυθμιστικών θεμάτων του ομίλου εταιρειών ΟΤΕ αναφέρθηκε στη συμβολή της ψηφιακής οικονομίας στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, στην ανάγκη βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ωριμότητα και στις απαιτούμενες δράσεις ρυθμιστικής πολιτικής όπως η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, το προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον και τα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη. Η κ. Βικτωρία Μερτικοπούλου, Εισηγήτρια - Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (παρουσίαση), αναφέρθηκε στους περιορισμούς του ανταγωνισμού που παρατηρούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην εφαρμογή σε αυτούς των κανόνων του ανταγωνισμού και της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομολογίας, στην επάρκεια του ρυθμιστικού πλαισίου, στο στόχο της καλύτερης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για τους ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς και στις προκλήσεις που παρουσιάζει το ψηφιακό περιβάλλον σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού.

Η κ. Αναστασία Δρίτσα (παρουσίαση), δικηγόρος, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης – Γεωργόπουλος αναφέρθηκε στα πορίσματα της Προκαταρκτικής Έκθεσης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας που διενήργησε για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στα όρια που τίθενται από το δίκαιο ανταγωνισμού βάσει του Κανονισμού Απαλλαγής, των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τους Κάθετους Περιορισμούς και της ευρωπαϊκής νομολογίας, και ανέλυσε περιπτωσιολογία περιοριστικών και επιτρεπόμενων πρακτικών.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!