Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο Τύπου - Παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού

Θέμα: Παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού από εταιρίες χονδρεμπόρους καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής.

Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), αποφάσισε, κατά πλειοψηφία ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων εταιριών, ότι οι εταιρίες χονδρεμπόρων καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής: ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε., ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε., PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε., NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε., συμμετείχαν, κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής, κι επέβαλε, σε αυτές πρόστιμα ως ακολούθως: 1) στην ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε. πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εικοσιπέντε ευρώ και 35 λεπτά (5.388.425, 35 ευρώ), 2) στη ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριανταεννέα χιλιάδες οκτακόσια σαρανταεννέα ευρώ και 41 λεπτά (1.939.849, 41 ευρώ), 3) στη L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν σαρανταπέντε ευρώ και 30 λεπτά (2.624.145, 30 ευρώ), 4) στην PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: ένα εκατομμύριο επτακόσιες εννενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 98 λεπτά (1.793.374, 98 ευρώ), 5) στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. τέσσερα εκατομμύρια εννενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και 42 λεπτά (4.093.260, 42 ευρώ) και 6) στη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 70 λεπτά (2.999.878, 70 ευρώ).

Επίσης, με την απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τις ανωτέρω εταιρίες να παύσουν τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση, και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον με απειλή για κάθε μία από αυτές χρηματικής ποινής ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης και εφεξής.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!