Πέμπτη, 09 Μαϊος 2019

Δελτίο Τύπου - Έγκριση γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης

Θέμα: Έγκριση της γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, συγκέντρωσης που αφορά στην μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό, του ελέγχου από την εταιρεία «PIONEER SEED HOLDING ΝEDERLAND B.V.», θυγατρική εταιρία του ομίλου DowDuPont, επί της κοινής επιχείρησης « PIONEER HI-BRED HELLAS A.E»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 09/05/2019, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 684/2019 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 13/03/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την μεταβολή ελέγχου επί της κοινής επιχείρησης « PIONEER HI-BRED HELLAS A.E» από κοινό σε αποκλειστικό, διά της εξαγοράς από την εταιρεία «PIONEER SEED HOLDING ΝEDERLAND B.V.», θυγατρική εταιρία του ομίλου DowDuPont και νυν μέτοχο της PIONEER HI-BRED HELLAS A.E. του υπολοίπου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχαν προηγουμένως οι λοιποί μέτοχοι.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας σπόρων- πολλαπλασιαστικό υλικό και την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας προϊόντων φυτοπροστασίας, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!