Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου - Απόφαση για το σύστημα μοριοδότησης υποθέσεων

Θέμα: Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ' εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης, σε αντικατάσταση των προηγούμενων σχετικών αποφάσεών της.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής ΕΑ), σε ευρεία σύνθεση, με την υπ’ αριθ. 696/2019 απόφαση της 21η Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περίπτωση (ιδ) υποπερίπτωση (αα), και περίπτωση (ιε) του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ' εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σε αντικατάσταση κατά τούτο των υπ’ αριθ. 525/VI/2011 (ΦΕΚ Β´ 1950/1.9.2011) και 616/2015 (ΦΕΚ Β´ 585/4.3.2016) προηγούμενων σχετικών αποφάσεών της.

Κεντρικός  στόχος  του επικαιροποιημένου συστήματος μοριοδότησης  είναι  η  ενίσχυση  της αποδοτικότητας και της, με αυτή συναρτώμενης αποτελεσματικότητας, της λειτουργίας της  ΕΑ υπό  το  πρίσμα  της  προστασίας  του  δημοσίου  συμφέροντος.  Με  αυτά  τα  δεδομένα, η  Ε.Α. προτάσσει ως άξονα διαμόρφωσης του συστήματος προτεραιοποίησης υποθέσεων μια νέα μεθοδολογία  μέτρησης  της  αποδοτικότητας (ανάλυσης  κόστους-οφέλους), βάσει της οποίας προκρίνονται προς διερεύνηση υποθέσεις υψηλής αποδοτικότητας, ήτοι υποθέσεις που μεγιστοποιούν τα προς επίτευξη οφέλη και ελαχιστοποιούν τα κόστη για την πραγματοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών.

Η βασικότερη αλλαγή μεταξύ του προηγουμένου και του παρόντος επικαιροποιημένου συστήματος μοριοδότησης έγκειται στη μεθοδολογία προτεραιοποίησης των υποθέσεων. Υπό το καθεστώς του προηγουμένου  συστήματος,  η  τελική  βαθμολογία  εξαγόταν  βάσει  του  αθροίσματος  σειράς κριτηρίων,  ενώ  υπό  το  επικαιροποιημένο  σύστημα,  η  βαθμολογία  συνίσταται  κατά  βάση  στο πηλίκο  του  αντικτύπου  μίας  ερευνώμενης πρακτικής προς την επίτευξη  οικονομίας  χρόνου  και ανθρωπίνων  πόρων υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας της λειτουργίας της Ε.Α. Επιπλέον,  βασική  αλλαγή  συνιστά  η  λήψη  υπόψη  ενός  συντελεστή  (του  επονομαζόμενου «Συντελεστή  Επικείμενης  Παραγραφής»),  ώστε  να  προωθούνται  στη  σειρά  προτεραιότητας υποθέσεις που αφορούν σε παραβάσεις, των οποίων επίκειται η παραγραφή.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!