Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου - Εξέταση καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ» κατά της εταιρίας «COCA-COLA»

Θέμα: Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε».

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 30 Ιανουαρίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παραβίαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί της εν θέματι καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» («ΑΓΝΗ») κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε» («COCA COLA»).

Η εισήγηση προτείνει να αποφασισθεί η απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας ΑΓΝΗ κατά της εταιρίας COCA COLA, για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την ανάλυση της Υπηρεσίας στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελλόμενες πρακτικές. 

Σημειώνεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!