Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023

Δελτίο Τύπου – Πρόστιμα ύψους 373.943,38 ευρώ σε επιχειρήσεις προϊόντων rapid test κατόπιν Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Θέμα: Απόφαση προστίμων ύψους  373.943,38 ευρώ σε επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατόπιν Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών. 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ),  με την υπ’ αριθ. 828/2023 ομόφωνη Απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 29α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι  εταιρείες «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕ, ΙΝΕΞ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και  B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε» κατόπιν σχετικής Εισήγησης και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ,  συνολικού ποσού 373.943,38 ευρώ. 

Η υπόθεση αφορούσε σε προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων (rapid test) μέσω δημόσιου διαγωνισμού.  Οι ως άνω εμπλεκόμενες στη διαδικασία εταιρείες , για τις οποίες συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση του άρθ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης, εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του στη ΔΔΔ και κατέθεσαν σχετικό αίτημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 16 της Ανακοίνωσης για τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες υπέπεσαν σε εξ αντικειμένου παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ - καθ’ ο μέρος υπεβλήθησαν, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους, τρεις διακριτές μεταξύ τους προσφορές με ίδια τιμή προσφοράς ανά μονάδα προϊόντος και με ποσότητες αθροιζόμενες μεταξύ τους στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, σε διαγωνισμό που ήταν δυνατή η υποβολή διακριτών προσφορών για τμήματα της σύμβασης και χωρίς η συμφωνία αυτή να περιβληθεί τον τύπο και την ουσία της κοινοπραξίας ή έστω της ένωσης προσώπων και, συνακόλουθα, να γνωστοποιηθεί ως τέτοια στην αναθέτουσα αρχή,  κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Η παράβαση διήρκησε από τις 8.12.2021 έως τις 03.06.2022 ενώ υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες οριζόντιες συμπράξεις αποτελούν, εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού (by object restrictions of competition). 

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι κάτωθι εταιρείες και την έκδοση Απόφασης σύμφωνα με την οποία:

Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.», «ΙΝΕΞ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και  «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. »  παραβίασαν, το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις, δυνάμει των πρακτικών που, συνοπτικώς στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης, περιγράφηκαν στην Εισήγηση.

Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. 

Επιβάλλει, στην «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.» πρόστιμο 98.234,50 ευρώ, στην «ΙΝΕΞ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» πρόστιμο 149.316,44 ευρώ και στην «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» πρόστιμο 126.392,44 ευρώ ήτοι συνολικά πρόστιμα ποσού 373.943,38 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η Απόφαση εκδίδεται κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία διευθέτησης και των συνακόλουθων οριστικών δηλώσεων περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!