Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Δελτίο Τύπου - Αξιολόγηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η «ATTICA»

Θέμα: Αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η «ATTICA» με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από/ προς Αττική και τις νήσους Χίο- Μυτιλήνη. 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 24 Μαΐου 2023 για να αξιολογήσει και να επανεξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATTICA») με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού («Απόφαση Δεσμεύσεων»), προκειμένου, δυνάμει του όρου Β5 αυτής, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή παράτασης, εν όλω ή εν μέρει, για τις υπό Β4 δεσμεύσεις που αφορούν την Χίο και την Μυτιλήνη κατά μέγιστο για τρία (3) έτη.

Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι με την Απόφαση Δεσμεύσεων του 2018 εγκρίθηκε η συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ATTICA επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («HSW»), υπό τους εκεί αναλυτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ATTICA έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3959/2011 και αφορούσαν την εκτέλεση δρομολογίων για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, από τη νέα οντότητα. Περαιτέρω με την υπ’ αριθ. 734/2021 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, αποφάσισε: την άρση της δέσμευσης B2α περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο , τη μερική παράταση της ισχύος της δέσμευσης Β2στ για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024 περί τρίτων ανταγωνιστών, την παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 που προβλέπονται στην Απόφαση ΕΑ 658/2018, για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024, από/ προς Αττική και τις νήσους, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αμοργός, Κουφονήσια, Θήρα, Πάτμος, Χίος.

Με βάση το σκεπτικό της Εισήγησης, κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων και των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν πλέον στις σχετικές αγορές μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, για την Χίο και Μυτιλήνη, προτείνεται να γίνει δεκτή η παράταση της ισχύος των υπό Β4 δεσμεύσεων που προβλέπεται στην Απόφαση 658/2018 εν μέρει  για μία περίοδο δύο (2) ετών, ήτοι έως 26.04.2025 συγκεκριμένα ως εξής: 

1. Να παραταθεί η ισχύς των δεσμεύσεων περί μη αύξησης δρομολογίων και περί ενεργοποίησης Τρίτου – Ανταγωνιστή εν συνόλω για μία περίοδο δύο (2) ετών, ήτοι ως 26.4.2025.

2. Να παραταθεί η ισχύς της δέσμευσης περί μη μείωσης δρομολογίων εν μέρει, για μία περίοδο δύο (2) ετών, ήτοι ως 26.04.2025, κατά την οποία η Εταιρία υποχρεούται όπως εκτελεί τουλάχιστον 7 δρομολόγια ανά εβδομάδα την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου και τουλάχιστον 4 δρομολόγια ανά εβδομάδα την περίοδο Σεπτεμβρίου - Μαΐου, μη συνυπολογιζομένων των δρομολογίων που εκτελούνται στο πλαίσιο ανάθεσης Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας τις απόψεις της ATTICA όσο και τις απόψεις τυχόν τρίτων μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!