Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου – Έγκριση συγχώνευσης αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης

Θέμα: Έγκριση της συγχώνευσης των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011.

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στις 29 Ιουλίου 2022 (Απόφαση 794/2022), αποφασίστηκε ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην συγχώνευση των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited. 

Η εν λόγω συγκέντρωση παρουσιάζει παγκόσμια διάσταση δεδομένου ότι οι συγχωνευόμενοι φορείς δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές των υπηρεσιών, ασφάλισης και αντασφάλισης, προστασίας - αποζημίωσης (P&I) και την ασφάλιση ναύλων, σταλιών και άμυνας (FD&D), σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα των μερών περιορίζεται στην καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων στα μέλη τους, πλοιοκτήτες και ναυλωτές πλοίων, που έχουν έδρα την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την Απόφαση, εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστική ισχύς τόσο στην επηρεαζόμενη αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I) όσο και στην επηρεαζόμενη αγορά ασφαλιστικής κάλυψης Ναύλων, Σταλιών και Άμυνας (FD&D). Συνεπώς, εκτιμάται ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει από την εξεταζόμενη συγκέντρωση δε θα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ισχύος με δυνατότητα να εμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις εν λόγω παγκόσμιες σχετικές αγορές.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!