Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου - Έγκριση γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου

Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την Worldline SA, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Eurobank A.Ε. στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών.

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Απριλίου 2022 (Απόφαση 774/2022), αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου «Worldline SA.», επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Eurobank A.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει. 

Η συγκέντρωση έχει κυρίως κάθετη διάσταση και αφορά την αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών (MerchantAcquiring), την αγορά παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων (Card Acquiring Processing) και την αγορά παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS (Provision and Management of POSterminals) που η Worldline δραστηριοποιείται δια της θυγατρικής Cardlink, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την Απόφαση, η Eurobank δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών η Worldline δραστηριοποιείται δια της θυγατρικής Cardlink, στην αγορά προηγούμενου σταδίου την παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων,  με χαμηλό μερίδιο αγοράς. Η  Worldline θα παρέχει πλέον τις εν λόγω υπηρεσίες στoν κλάδο acquiring της Eurobank.  Κατά συνέπεια η Eurobank θα συνιστά τον μοναδικό πελάτη και άρα η Worldline  δεν θα έχει την δυνατότητα μέσω αυτής της συγκέντρωσης να αποκλείσει άλλους πελάτες στην εν λόγω αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι στην αγορά προηγούμενης βαθμίδας οι έτεροι μεγάλοι και ισότιμοι εξ απόψεως μεριδίου  εγχώριοι παίχτες της αγοράς, η Euronet και η New Sia, έχoυν σαφώς τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή ως απάντηση σε τυχόν περιορισμό παραγωγής εκ μέρους της νέας οντότητας. Ενώ, έντονος ανταγωνισμός υπάρχει στην αγορά επόμενης βαθμίδας Merchant Acquiring, καθώς ήδη δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είτε είναι ολοκληρωμένες κάθετα ( VIVA, Εθνική Τράπεζα), είτε είναι σε θέση να στραφούν σε εναλλακτικές εισροές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη αύξηση τιμών εκ μέρους της Worldline στην αγορά του Acquiring Processing.

Επίσης δεν αναμένεται μεταβολή των ανταγωνιστικών συνθηκών στις αγορές κατασκευής, διάθεσης, παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS, ενώ, δεν εντοπίστηκε ούτε η ικανότητα ούτε το οικονομικό κίνητρο που θα ωθούσαν ενδεχομένως την Worldline, δια της Cardlink, να υιοθετήσει στρατηγική αποκλεισμού από εισροές σε βάρος των ανταγωνιστών της στην κατάντη αγορά του Merchant Acquiring. Η Cardlink θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών στην αγορά παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών και στις επιμέρους σχετικές αγορές.

Τέλος σε ότι αφορά σε σχετιζόμενους δευτερεύοντες περιορισμούς όπως η υποχρέωση αποκλειστικότητας, η ρήτρα μη ανταγωνισμού και  η εμπιστευτικότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν κατά την Επιτροπή ως άμεσα συνδεόμενοι και απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και επομένως για την αξιολόγησή τους, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα άρθρα 1 και 2 Ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!