Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου - Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με τις δεσμεύσεις της που περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 3959/2011

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 19 Δεκεμβρίου 2019 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 3959/2011.Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 19 Δεκεμβρίου 2019 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 3959/2011.Με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ (εφεξής και «Απόφαση Δεσμεύσεων»), εγκρίθηκε η συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και «ATTICA»), υπό τους εκεί αναλυτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ATTICA έναντι της ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3959/2011, όπως ισχύει.Σύμφωνα με την Εισήγηση, η ATTICA συμμορφώνεται με ένα εκτενές πλέγμα δεσμεύσεων, το οποίο ανέλαβε, με εξαίρεση τη δέσμευση για την επέκταση δρομολογίων σε κάποιες από τις άγονες συνδέσεις σε σχέση με τα δρομολόγια προ της εξαγοράς και συγκεκριμένα α) τη μη πραγματοποίηση μίας επιπλέον προσέγγισης σε μία νήσο άγονης γραμμής (Καβάλα-Λήμνος) για το διάστημα 08.10.2018-09.06.2019 και β) τη μη πραγματοποίηση μιας νέας σύνδεσης (Σαντορίνη-Σύμη) για το διάστημα 29.10.2018-17.03.2019, παραλείψεις οι οποίες συνιστούν, κατά την Εισήγηση, μη συμμόρφωση με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να διαταχθεί η ATTICA να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση προς τις εν λόγω δεσμεύσεις της αναφορικά με τα ως άνω αναφερόμενα δρομολόγια και να επιβληθεί πρόστιμο για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!