Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

Δελτίο Τύπου-Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α’ και Β’ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011.

Θέμα: Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α’ και Β’ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) θα συνεδριάσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, την αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

Στην Εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την ΕΑ παράβαση 1 παρ. 1 του Ν. 703/1977 και άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 από δεκαπέντε (15) επιχειρήσεις - κατασκευαστές ταφικών μνημείων και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από το έτος 2007 μέχρι το έτος 2021, ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής εκάστης επιχείρησης, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.

Ειδικότερα, η αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά σε διερεύνηση παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 αναφορικά με τυχόν εναρμονισμένη πρακτική από επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ανταγωνιστές στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης. Από τα στοιχεία του φακέλου αξιολογούμενα τόσο μεμονωμένα το καθένα από αυτά όσο και συνολικά, προκύπτει η σύμπραξη μεταξύ δεκαπέντε (15) επιχειρήσεων - κατασκευαστών ταφικών μνημείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μυτιλήνης και τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών (πελατείας) για την ανάληψη έργων και την κατασκευή ταφικών μνημείων.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τη διάρκεια συμμετοχής εκάστης σε αυτή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, αναδεικνύει τη σημασία που δίνεται από την Επιτροπή στην προστασία του ανταγωνισμού, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, και ειδικότερα στη νησιωτική Ελλάδα, όπου οι επιπτώσεις αντι- ανταγωνιστικών πρακτικών ενδέχεται να είναι βαρύτερες, λόγω της σχετικής "απομόνωσης" των αγορών εκεί.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!