Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

Δελτίο Τύπου - Εισήγηση επί των τριών καταγγελιών κατά της ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Θέμα: Εισήγηση επί της συνεξέτασης των καταγγελιών των εταιριών «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ» και «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» κατά της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» («ΣΑΡΑΝΤΗΣ») για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011(όπως ισχύει) και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011(όπως ισχύει) και 101 και 102 ΣΛΕΕ από τη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, εταιρία εισαγωγής, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, καλλυντικά, είδη ατομικής υγιεινής, προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης όπως και προϊόντα συσκευασίας τροφίμων. Η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού («ΓΔΑ») επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο των εν λόγω καταγγελιών και συγκεκριμένα στην ενδεχόμενη τέλεση των ακόλουθων πρακτικών: 

  • υποχρέωση συμμόρφωσης με προωθητικές ενέργειες,
  • επιβολή προτεινόμενων εκπτώσεων,
  • έμμεσο καθορισμό τιμών και περιθωρίου κέρδους,
  • επιβολή αγοράς συγκεκριμένων ποσοτήτων αγαθών και υποχρέωση διατήρησης συγκεκριμένου αποθέματος,
  • υποχρέωση μη εμπορίας ανταγωνιστικών προϊόντων,
  • υποχρέωση εγκατάστασης συγκεκριμένου λογισμικού,
  • υποχρέωση μεταπώλησης εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, και 
  • υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εισήγηση, μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προσκόμισαν οι καταγγέλλουσες, των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ΣΑΡΑΝΤΗΣ, σειρά ερωτηματολογίων στη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, στις καταγγέλλουσες και σε επιλεγμένες ανταγωνίστριες της ΣΑΡΑΝΤΗΣ προτείνεται να απορριφθούν ως αβάσιμες οι εν θέματι  καταγγελίες για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (όπως ισχύει) και να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στην υπό κρίση υπόθεση.  

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!