Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Δελτίο Τύπου - Εισήγηση επί της καταγγελίας των εταιρειών ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ κατά των εταιρειών AIGLON και CITROËN FRANCE

Θέμα:  Εισήγηση επί της καταγγελίας των εταιρειών ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗ­ΡΕ­ΤΗ­ΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά των εταιρειών AIGLON ΑΒΕΕ και AUTOMOBILES CITROËN FRANCE, για παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και 2α του ν. 703/77, καθώς και των Κανονισμών Ομαδικής Απαλλαγής 1400/2002 και 461/2010

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, την καταγγελία των εταιρειών «I. Δ. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιρειών «CITROËN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με σημερινή επωνυμία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) και «AUTOMOBILES CITROËN FRANCE», για παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και 2α του ν. 703/77, καθώς και των Κανονισμών Ομαδικής Απαλλαγής 1400/2002 και 461/2010. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι καταγγελλόμενες πρακτικές εφαρμόζονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από τον εισαγωγέα στην Ελλάδα των οχημάτων σήματος Citroen και την κατασκευάστρια εταιρεία. Οι πρακτικές, μεταξύ άλλων, συνίστανται σε συμφωνίες καθορισμού τιμής μεταπώλησης στους εξουσιοδοτημένους διανομείς και τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές του δικτύου, αναφορικά με την πώληση νέων αυτοκινήτων, την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και την πώληση ανταλλακτικών, περιορισμός της δυνατότητας των μελών του δικτύου να πωλούν καινούργια αυτοκίνητα, εξοπλισμό/εξαρτήματα και ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές, περιορισμός της δυνατότητας του διανομέα/επισκευαστή να προμηθεύεται από τρίτη εταιρεία ανταλλακτικά και εξοπλισμό εφάμιλλο με τα γνήσια, κ.α. 

Κατά την Εισήγηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προτείνονται τα ακόλουθα: 

1) Την απόρριψη της καταγγελίας των εταιρειών ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗ­ΡΕ­ΤΗ­ΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά των εταιρειών AIGLON ΑΒΕΕ και AUTOMOBILES CITROËN FRANCE, για παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και 2α του ν. 703/77, καθώς και των Κανονισμών Ομαδικής Απαλλαγής 1400/2002 και 461/2010, ως αβάσιμης στο σύνολό της.
2) Τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ. 

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!