Τετάρτη, 05 Μαϊος 2021

Δελτίο Τύπου - Συνεργασία  μεταξύ της ΕΑ και του ΟΟΣΑ

Θέμα: Συνεργασία  μεταξύ της ΕΑ και του ΟΟΣΑ

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) και του ΟΟΣΑ,  πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών, τον περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο,  μεταξύ της διοίκησης της ΕΑ και των στελεχών του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ.  Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, η ΕΑ παρουσίασε  στους συναδέλφους του ΟΟΣΑ τις  συνεχιζόμενες εργασίες της σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αρχής, την απλούστευση των διαδικασιών της, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και δημοσίευσης εγχειριδίου διαδικασιών, τη μεταρρύθμιση  της οργανωτικής δομής της, ώστε να ενισχυθεί η διεπιστημονική συνεργασία,  καθώς και οι προσπάθειες της για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,  και ιδίως των συστημάτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και τη διαχείριση καθηκόντων και συλλογικών έργων.

Στο  τέλος των συναντήσεων,  και μετά από  μια  ενδιαφέρουσα συζήτηση, η ΕΑ και τα στελέχη  του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ,  σημείωσαν ότι οι μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε η ΕΑ  εφαρμόζουν  καινοτόμες  και καλύτερες  πρακτικές  και μπορούν να  παρέχουν πληροφορίες σε δημόσιες αρχές στην  Ελλάδα και σε άλλες χώρες,  προκειμένου  να βελτιωθεί η δημόσια διακυβέρνηση.

Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν  τις συζητήσεις και να ενισχύσουν  τη συνεργασία τους στους ακόλουθους  τομείς δραστηριότητας:  

  • προώθηση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της μεταρρύθμισης των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα την παροχή της δυνατότητας στην ΕΑ να παρουσιάζει το έργο της σε άλλες ελληνικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες, ως παράδειγμα απλούστευσης εργασιών και εκσυγχρονισμού, 
  • προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και μεγαλύτερη διαφάνεια/απλούστευση, επιτρέποντας την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στους χρήστες, και ιδίως των ψηφιακών υπηρεσιών για το κοινό,
  • υποστήριξη της προσπάθειας της ΕΑ να σχεδιάσει Κεντρικούς Δείκτες Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) που είναι κατάλληλοι για την αποστολή της και να αναπτύξει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού/των διαφόρων διευθύνσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΑ, Ιωάννης Λιανός,  χαιρέτισε την ευκαιρία να συνεργαστεί με  το Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ  σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια,  τονίζοντας τον στόχο της ΕΑ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό της και να  χρησιμοποιήσει  τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε όλες τις πτυχές των εργασιών της, προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!