Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου - Διευθέτηση υπόθεσης για παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού

Θέμα: Διευθέτηση υπόθεσης για παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού από τις εταιρίες BRINK’S SECURITY SERVICES S.A., BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A., MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP, ΔΙΑΣ SPRINT GUARD και ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Με την υπ’ αριθ. 721/2020 Απόφασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), που εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθ. 704/2020 Απόφαση ΕΑ, μετά από αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία αυτή των ως άνω αναφερόμενων εταιριών, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εν λόγω εταιρίες έχουν παραβεί τα άρθρα 1 ν. 3959/2011, 1 ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ.  Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τους για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής, οι εταιρίες BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. και BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A. κατά την περίοδο 2009-2011, συμμετείχαν, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της, σε αντιανταγωνιστική δράση με αντικείμενο τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011, 1 παρ. 1 ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ, στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης. Στην εν λόγω Απόφαση, η Επιτροπή διαπίστωσε συμμετοχή των εταιριών MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP, ΔΙΑΣ SPRINT GUARD και ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατά την περίοδο 2010-2012, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της, σε οριζόντιες συμπράξεις  (συμπράξεις MEGA SPRINT - ΔΙΑΣ SPRINT και MEGA SPRINT - ΔΡΑΣΙΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ) κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/1977 και 1 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην παράβαση όπου συμμετείχε:

1) Στην εταιρεία BRINK’S SECURITY SERVICES S.A. πρόστιμο ύψους €411.154,51. 2) Στην εταιρεία BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES S.A. πρόστιμο ύψους €17.676,083). 

3) Στην εταιρεία MEGA SPRINT GUARD A.E. πρόστιμο ύψους €256.750,574). 

4) Στην εταιρεία ΔΡΑΣΙΣ SECURITY GROUP πρόστιμο ύψους €2.213,545). 

5) Στην εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρόστιμο ύψους €81,69.

6) Στην εταιρεία ΔΙΑΣ SPRINT GUARD πρόστιμο ύψους €230,13.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!