Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020

Δελτίο Τύπου - Εξέταση καταγγελίας της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θέμα: Εξέταση της καταγγελίας της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά των εταιριών IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε και IMERYS GREECE S.A για πιθανή παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρίας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 για να συνεξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 6633/23.09.2016 καταγγελία της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατά των εταιρειών με την επωνυμία α) «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και β) «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και β) τη συμμόρφωση της εταιρείας με την επωνυμία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011.

Σύμφωνα με την εισήγηση, δεν στοιχειοθετείται, κατά το νόμο, παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από τις εταιρείες α) «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.») και β) «IMERYS GREECE S.A» εις βάρος της καταγγέλλουσας, δια πρακτικών ολικής ή μερικής άρνησης πώλησης, υπερβολικής τιμολόγησης και μονοπωλιακής αναποτελεσματικότητας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη. Επίσης, με βάση το σκεπτικό της εισήγησης διαπιστώνεται η συμμόρφωση της εταιρείας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με το Διατακτικό της υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων της Ε.Α. 

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!