Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021

Απόκτηση από τις F+S Vermogensverwaltung και DMK και τους ομίλους τους, κοινού ελέγχου επί των F+S GmbH και F+S KG

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 27 Οκτωβρίου 2021 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία οι επιχειρήσεις Fude + Serrahn Vermogensverwaltungsgesellschaft mbHκαι DMK Deutsches Milchkontor GmbHκαι οι όμιλοι τους αποκτούν κοινό έλεγχο των επιχειρήσεων Fude + Serrahn Milchprodukte Verwaltung-GmbH και Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:
  • Fude + Serrahn Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH(συμπεριλαμβανομένου του ομίλου της): η δραστηριότητά της συνίσταται στην κατοχή μετοχών της Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH Co. KG. Ακόμη, μαζί με τη  Fude + Serrahn Vermogensverwaltungsges mbH η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας. 
  • DMK Deutsches Milchkontor GmbH: σκοπός της είναι η λειτουργία γαλακτοκομείων και εργοστασίων γάλακτος, η παραγωγή και η πώληση προϊόντων με βάση το γάλα και άλλες πρώτες ύλες, η εμπορία προϊόντων κάθε είδους και η αποθήκευσή τους, η εκτέλεση και διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, ο σχεδιασμός και η κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων κάθε είδους καθώς και η διαχείριση της ίδιας περιουσίας.
  • FudeSerrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG: σκοπός της είναι το εμπόριο η διάθεση στην αγορά και η παρασκευή τροφίμων, ιδίως γάλακτος και προϊόντων γάλακτος και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι πρόσφορη για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. 
  • Fude Serrahn Milchprodukte Verwaltung-GmbH: έχει την αποκλειστική εξουσία και ευθύνη για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Fude Serrahn Milchprodukte GmbH & Co KG.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!