Παρασκευή, 21 Μαϊος 2021

Απόκτηση από τη VENETIKO HOLDINGS M.A.E. (εμμέσως από Κεφάλαια CVC) και τη SI FOODS LIMITED κοινού ελέγχου επί της SI FOODS HOLDINGS LIMITED και εμμέσως επί της ΔΩΔΩΝΗ A.E.  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 19 Μαΐου 2021γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία οι επιχειρήσεις με την επωνυμία VENETIKOHOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (VENETIKO HOLDINGS M.A.E.) και SI FOODSLIMITED (SIF) θα αποκτήσουν κοινό έλεγχο άμεσα επί της επιχείρησης με την επωνυμία SI FOODS HOLDINGS LIMITED (SIFHOLDINGS) και έμμεσα επί της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. (ΔΩΔΩΝΗ).
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μερών είναι: 

(i) Η εταιρεία VENETIKO HOLDINGS M.A.E. είναι εταιρεία που συστάθηκε στις 23 Μαρτίου 2021 στην Ελλάδα και ελέγχεται εμμέσως από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μέσω ορισμένων κεφαλαίων. H VENETIKO HOLDINGSM.A.E. κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας VIVARTIAΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία είναι επικεφαλής του ομίλου VIVARTIA. Ο όμιλος VIVARTIA δραστηριοποιείται στους εξής κλάδους: (i) Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, μέσω της ΔΕΛΤΑ και των θυγατρικών της, (ii) Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και των θυγατρικών της, και (iii) Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, μέσω των GOODY'S και EVEREST και των θυγατρικών τους. 

(ii) H εταιρεία SIF είναι κυπριακή εταιρεία που κατέχει επί του παρόντος άμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΩΔΩΝΗ. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η SIF έχει συστήσει στις 9 Απριλίου 2021 τη SIF HOLDINGS στην οποία θα εισφέρει τη συμμετοχή της στη ΔΩΔΩΝΗ. Η ΔΩΔΩΝΗ είναι ελληνική εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!