Τρίτη, 18 Μαϊος 2021

Aπόκτηση κοινού ελέγχου από τη ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ επί της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ, θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ του ομίλου ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 13/05/2021 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στην πώληση και μεταβίβαση από την Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» (εφεξής «ΔΕΗ ΑΝ») πλειοψηφικού ποσοστού 51,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού υπό την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»(εφεξής «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ») στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, με την επωνυμία «ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ. Α.Ε.» (εφεξής «ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ»). 
  2. Η πραγματοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.Πιο συγκεκριμένα, η συναλλαγή αφορά στη μεταβολή του καθεστώτος ελέγχου επί της Εταιρείας Στόχου-Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ από το καθεστώς του αποκλειστικού ελέγχου της ΔΕΗ ΑΝ στη μετάβαση σε καθεστώς κοινού ελέγχου από τις ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΔΕΗ ΑΝ μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω της εξαγοράς ποσοστού 51%. 
  3. Η ΔΕΗ ΑΝ αποτελεί θυγατρική κατά 100% του Ομίλου ΔΕΗ και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΙΙ, ιδρύθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού τωνμισθωμένων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ περιοχών, ήτοι α) Στο γεωθερμικό πεδίο της ομάδας των Νήσων Μήλου - Κιμώλου – Πολυαίγου, (β) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Νισύρου, (γ) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Λέσβου και (δ) Στο γεωθερμικό πεδίο της χερσονήσου των Μεθάνων). Η ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, αποτελεί 100% θυγατρική της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» (εφεξής «ΗΛΕΚΤΩΡ») και ιδρύθηκε με σκοπό τη συμμετοχή σε Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.) της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής σε τέσσερις (4) γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: (α) Στο γεωθερμικό πεδίο της ομάδας των Νήσων Μήλου - Κιμώλου – Πολυαίγου, (β) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Νισύρου, (γ) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Λέσβου και (δ) Στο γεωθερμικό πεδίο της χερσονήσου των Μεθάνων. Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στην κατασκευή περιβαλλοντικών έργων, στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και στη διαχείριση απορριμμάτων.
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!