Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020

Απόκτηση κοινού ελέγχου από την Farallon και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ της EUROMEDICA

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 2(β) του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 27.07.2020 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία οι εταιρείες: (α) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT L.L.C., μέσω της 100% θυγατρικής της HEALTHCARE INVESTORS II (GREECEL.L.C. (η «Farallon») και (β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (η «Τράπεζα Πειραιώς») αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2(β) του Ν. 3959/2011, τον κοινό έλεγχο επί στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ (η «Euromedica») στο πλαίσιο εφαρμογής των περί εξυγίανσης διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
  2. Η Farallon είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων (“investment management firm”), η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια για λογαριασμό θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.
  3. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.
  4. Η Euromedica είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγείας και λειτουργεί νοσοκομειακές μονάδες (κλινικές), διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!