Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού («Ε.Α.») των προταθεισών, από την εταιρία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ» («DIAGEO»), δεσμεύσεων προς το σκοπό αντιμετώπισης των ανησυχιών περί ανταγωνισμού που εγέρθηκαν στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Α. σε σχέση με σειρά εμπορικών πρακτικών της ως άνω εταιρίας σε ορισμένες αγορές αλκοολούχων ποτών στο κανάλι επιτόπιας κατανάλωσης («on premise»).

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότασης δεσμεύσεων της εταιρίας «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ» στο πλαίσιο διερεύνησης αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τυχόν παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 των Ν. 3959/2011 και 703/1977, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επιμέρους αγορές αλκοολούχων ποτών.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.