Θέμα: Εξέταση της καταγγελίας της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά των εταιριών IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε και IMERYS GREECE S.A για πιθανή παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρίας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Εξέταση αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Απόφαση επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, βάσει της οποίας η εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ»

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Εισήγηση επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, βάσει της οποίας η εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ»

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Τρίτη, 08 Μαρτίου 2005

Απόφαση 276/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.01.2005 (αρ. πρωτ.167) προηγούμενηΘέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.01.2005 (αρ. πρωτ.167) προηγούμενηγνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράςτου 53% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»από τις εταιρείες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,«BLUSCO HOLDINGS LIMITED» και «FELTEX HOLDING LIMITED».

Κατηγορία 2005

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.