Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Δελτίο Τύπου - Ενημερωτικό Δελτίο Μαϊου- Ιουνίου 2021

Θέμα: Δελτίο Τύπου- Ενημερωτικό Δελτίο Μαϊου- Ιουνίου 2021

Δημοσιεύθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2021.

Σε αυτό μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τους ελέγχους που διεξήγαγε, τις κλαδικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη, τις επικείμενες συνεδριάσεις της, τις συνεργασίες της με Διεθνείς Οργανισμούς, τις επιμορφωτικές ημερίδες που διοργάνωσε, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Μεταβαίνοντας στους ενεργούς συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε περαιτέρω πληροφορίες για τα σχετικά θέματα.