Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σωτήριος Καρκαλάκος

Τακτικό Μέλος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σωτήρης Καρκαλάκος

Ο Σωτήρης Καρκαλάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε Πτυχίο (BA) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στα Χρηματοοικονομικά από το Florida Atlantic University (ΗΠΑ) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το University of Illinois at Urbana-Champaign (ΗΠΑ).

Η εξειδίκευσή του αφορά την οικονομική των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με θέματα συγκεντρώσεων, ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και κεφαλαιακών συμπράξεων. Παράλληλα, η ερευνητική του δραστηριότητα άπτεται ζητημάτων των αγορών σε σχέση με τη χωρική και οικονομική διάρθρωσή τους, τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια διάσταση.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το European Economic Review, Canadian Journal of Economics, το Regional Science and Urban Economics, το International Journal of Fιnance and Economics, το  Journal of Macroeconomics και το Journal of Applied Economics, καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, είναι ακαδημαϊκός κριτής σε διεθνή περιοδικά, όπως, European Economic ReviewCanadian Journal of Economics, Journal of International Economics, Journal of Urban Economics, Regional Studies και Journal of Applied Economics.