Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2003

Απόφαση 233/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 18.12.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία CIDRON A/S του συνόλου των μετοχών της εταιρίας MAERSK MEDICAL A/S.