Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 1997

Απόφαση 97/1997

Απόφαση 97/1997
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 97/1997
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 29η Δεκεμβρίου 1997
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  
Αντικείμενο Απόφασης  
Νομικό Πλαίσιο  
Διατακτικό Απόφασης  
Γνωστοποιούσα/-ες  
Ελεγχόμενη/-ες

 

Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ