Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 1996

Απόφαση 24/1996

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επονυμία "ΖΟΥΖΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" κατά της Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΟΚΟΛΑΝΤ ΑΒΕΕ"

Απόφαση 24/1996
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 24/1996
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 11η Απριλίου 1996
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  
Αντικείμενο Απόφασης  
Νομικό Πλαίσιο  
Διατακτικό Απόφασης  
Γνωστοποιούσα/-ες  
Ελεγχόμενη/-ες

 

Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ