Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Μαϊος 2021

Απόφαση 736/2021

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21Β του ν. 3959/2011 (Α’ 93), για τον καθορισμό της διαδικασίας διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων.

Απόφαση 736/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 736/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Μαΐου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

-

Αντικείμενο Απόφασης  Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21Β του ν. 3959/2011 (Α’ 93), για τον καθορισμό της διαδικασίας διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων.
Νομικό Πλαίσιο  
Διατακτικό

 

Γνωστοποιούσα/-ες  
Εξαγοραζόμενη  
Περίληψη Απόφασης

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -