Επιλέξτε γλώσσα:  
Σύνθετη αναζήτηση
Διαβάστε τις Αποφάσεις της Επιτροπής από το 1995
 
ECN
ICN


OECD

G
REECE: COMPETITION ASSESSMENT PROJECTESPA

Καλώς ήλθατε ___ Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ένα λεπτό!
 
H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο, στο οποίο ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 3959/11 "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού".
Επιτροπή Ανταγωνισμού μάθετε για το έργο της   Ειδήσεις Ανακοινώσεις
  Δελτία τύπου - Aνακοινώσεις
8/9/2016 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «RAVAGO DISTRIBUTION S.A.» επί της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

7/9/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 70% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» ΚΑΙ «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

30/8/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤHN ΕΤΑΙΡΙA «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και τον κ. Εμμανουήλ Μανωλιδάκη επί της εταιρίας με την επωνυμία» “Cretan Retail Management Παντοπωλεία Κρήτης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ“.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

11/8/2016 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


21/7/2016 - Ενημερωτικά Έντυπα
Ενημερωτικό Δελτίο 3 Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

21/7/2016 - Δελτία Τύπου
Θέσπιση Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

20/7/2016 - Ενημερωτικά Έντυπα
Eνημερωτικό δελτίο σχετικά με την αξιολόγηση των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) υπό το πρίσμα των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

20/7/2016 - Δελτία Τύπου
Ενημερωτικό Δελτίο – Ερωτήσεις & Απαντήσεις Συμβάσεις Δικαιόχρησης (franchising) και ζητήματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

19/7/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΡΕΙΑ «RAVAGO DISTRIBUTION SA» ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

14/7/2016 - Δελτία Τύπου
Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOSCOM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77 (νυν άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) και 101 και 102 ΣΛΕΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

1/7/2016 - Δελτία Τύπου
Εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπόθεσης αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», μετά από αίτημα του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

28/6/2016 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

24/6/2016 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Ανακοίνωση Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

Αίτηση απόσπασης

Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής αιτήσεων 1/7/2016


22/6/2016 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED» με την επιβολή όρων
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

17/6/2016 - Δελτία Τύπου
Εξέταση προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

17/5/2016 - Δελτία Τύπου
Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

14/4/2016 - Δελτία Τύπου
Αποδοχή δεσμεύσεων από τις μεγαλύτερες εγχώριες χαλυβουργίες σχετικά με τους όρους συνεργασίας τους στο πλαίσιο της Ένωσης Χαλυβουργιών Ελλάδας (ΕΝΧΕ) – Aπόρριψη λοιπών αιτιάσεων και καταγγελιών αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χάλυβα
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

7/4/2016 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «FRAPORT AG» επί των περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, και των περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

6/4/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
Εγκαταλειφθείσα συγκέντρωση
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία».
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

31/3/2016 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 79710000-4, Υπηρεσίες Ασφάλειας)
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

23/3/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ «CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «IMPALA INVEST B.V.» ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

10/3/2016 - Δελτία Τύπου
Ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού κατΆ εφαρμογή επικαιροποιημένου Συστήματος Μοριοδότησης
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

10/3/2016 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ επί της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΚΑΝΑΚΗΣ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

3/3/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την επιχείρηση «COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED».
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

29/2/2016 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Ανακοίνωση Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

Αίτηση απόσπασης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28.03.2016

Δημοσίευση στα ΝΕΑ της 01.03.2016

Δημοσίευση στο ΕΘΝΟΣ της 08.03.2016

25/2/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

16/2/2016 - Δελτία Τύπου
Αξιολόγηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότασης δεσμεύσεων της εταιρίας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών της εταιρίας «Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ» κατά της προαναφερόμενης εταιρίας, των εταιριών «NISSAN EUROPE S.A.S.», «NISSAN INTERNATIONAL S.A.», «SPX Service Solutions Germany GmbH» και οκτώ συνδεδεμένων με ή νυν και πρώην μελών του εξουσιοδοτημένου δικτύου πώλησης και παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση σε αυτοκίνητα οχήματα υπό το σήμα NISSAN, για παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 ν. 3959/2011)
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

15/2/2016 - Δελτία Τύπου
Επανεξέταση της καταγγελίας της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

15/2/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Γ. ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

10/2/2016 - Δελτία Τύπου
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επί σημερινού δημοσιεύματος της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

29/1/2016 -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

28/1/2016 -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

21/1/2016 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

19/1/2016 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (κατ΄ άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει) με την οποία η επιχείρηση FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE, με διακριτικό τίτλο FRAPORT AG, του ομίλου FRAPORT αποκτά, μέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού και ειδικότερα μέσω της FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Α Α.Ε. και FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Β Α.Ε., τον αποκλειστικό έλεγχο επί της Ομάδας Α αεροδρομίων και επί της Ομάδας Β αεροδρομίων αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

18/1/2016 - Δελτία Τύπου
Αποδοχή των δεσμεύσεων της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

12/1/2016 - Ισολογισμοί
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ © 2007
Όροι χρήσης Valid CSS!
Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία