Επιλέξτε γλώσσα:  
Σύνθετη αναζήτηση
Διαβάστε τις Αποφάσεις της Επιτροπής από το 1995
 
ECN


OECD

G
REECE: COMPETITION ASSESSMENT PROJECTESPA

Καλώς ήλθατε ___ Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ένα λεπτό!
 
H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο, στο οποίο ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 3959/11 "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού".
Επιτροπή Ανταγωνισμού μάθετε για το έργο της   Ειδήσεις Ανακοινώσεις
  Δελτία τύπου - Aνακοινώσεις
25/11/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

24/11/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Ανακοίνωση Προκήρυξη για τη μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

Δημοσίευση στα ΝΕΑ της 23.11.2015

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας18/11/2015 - Διάφορα Θέματα
Απόφαση εξαίρεσης υπαλλήλων από κλήρωση επιτροπών προμηθειών έτους 2016
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

16/11/2015 - 'Αρθρα Συνεντεύξεις Προέδρου
Συνέντευξη Προέδρου στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» της 14ης Νοεμβρίου
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

5/11/2015 - Δελτία Τύπου
Ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της ζυθοποιίας
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

3/11/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της εξαγοράς της «ΔΙΑΣ ΑΒΕΕ» από την «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης βάσει του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

2/11/2015 - Εκθέσεις Πεπραγμένων
Έκθεση Πεπραγμένων 2014
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

26/10/2015 - Δελτία Τύπου
Τροποποίηση δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

23/10/2015 - Διάφορα Θέματα
Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

14/10/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επαναπροκήρυξη Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 55.350,00? συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (CPV: 32420000-3 – Εξοπλισμός Δικτύου) με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

5/10/2015 - 'Αρθρα Συνεντεύξεις Προέδρου
Ελεύθερος ανταγωνισμός και καταναλωτής άρθρο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Περισσότερες πληροφορίες

29/9/2015 - Δελτία Τύπου
Συνδιοργάνωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Ενημερωτικών Ημερίδων για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

24/9/2015 - Δελτία Τύπου
Δεσμεύσεις καπνοβιομηχανιών αναφορικά με την τροποποίηση επιμέρους όρων των (νέων) συμβάσεών τους για τη διανομή καπνικών προϊόντων – Απόρριψη καταγγελιών συνδέσμων πρατηριούχων σιγαρέτων
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

22/9/2015 - Δελτία Τύπου
H Επιτροπή Ανταγωνισμού δέχεται τους νέους όρους συνεργασίας των εταιριών BOOKING και EXPEDIA με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

15/9/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.000,00? με ΦΠΑ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

15/9/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της γνωστοποιηθείσας από τις εταιρίες ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. και POLYECO Α.Ε. συγκέντρωσης που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία ECORECOVERY Ανώνυμη Εταιρία Ανάκτησης Αποβλήτων
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

18/8/2015 - Δελτία Τύπου
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επί σημερινού δημοσιεύματος της «Kontra news»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

4/8/2015 - Δελτία Τύπου
Διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της καταγγελίας της εταιρίας «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά της εταιρίας «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET Α.Β.Ε.Ε.» για παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 ν. 3959/2011) και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 101 ΣΛΕΕ)
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

3/8/2015 - Δελτία Τύπου
Αναβολή συζήτησης ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση προσωρινής διαταγής κατά της ΔΕΗ ΑΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

28/7/2015 - Δελτία Τύπου
Δεσμεύσεις για εννέα (9) εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων αναφορικά με την πρακτική σύναψης μακροχρονίων συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας με πρατηριούχους (μέσω μίσθωσης και υπεκμίσθωσης προς τον πρατηριούχο ή πρόσωπα συνδεδεμένα μ’ αυτόν)
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

23/7/2015 - Δελτία Τύπου
Εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ ΑΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

22/7/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ της εταιρίας ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

14/7/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 3399/29.5.2015 διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω5Γ6ΙΜΞ-ΚΤΤ και ΑΔΑΜ: 15PROC002813721 2015-05-29)
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

7/7/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 58.000,00? συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

17/6/2015 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ECO RECOVERY ANΩNYMH ΕTAIΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΚΑΙ «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

12/6/2015 - Εκθέσεις Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα (ΟΟΣΑ)
Έκθεση ΟΟΣΑ 2014 (ANNUAL REPORT ON COMPETITION POLICY IN GREECE [2014]
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

12/6/2015 - ECN Brief
Ενημερωτικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Ανταγωνισμού (ECN Brief 1/2015)
Περισσότερες πληροφορίες

5/6/2015 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

20/5/2015 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ I. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

19/5/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα από την εταιρία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

18/5/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεομοιοτυπίας με CPV (30125110-5) για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.609,00? συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

28/4/2015 - Δελτία Τύπου
Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας για τη διερεύνηση παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού από την εταιρία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας της με λιανεμπορικές επιχειρήσεις για τα προϊόντα παιδικής πάνας
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

17/4/2015 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.» -«ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΜΠΡΑΝΤΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

2/4/2015 - Δελτία Τύπου
Έρευνα στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χάλυβα για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (ή/και του άρθρου 1 και 2 ν. 703/1977) και 101 και 102 ΣΛΕΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

16/3/2015 - Εκθέσεις Πεπραγμένων
Έκθεση Πεπραγμένων 2013
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

13/3/2015 - Δελτία Τύπου
Καταγγελίες πρατηριούχων και ενώσεων πρατηριούχων σιγαρρέτων κατά καπνοβιομηχανιών και προτεινόμενες δεσμεύσεις από καπνοβιομηχανίες προς άρση πιθανολογούμενης παράβασης
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

12/3/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγχώνευσης των εταιριών «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ» και εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

11/3/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Γ.Ε. επί της εταιρίας ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

5/3/2015 - Δελτία Τύπου
Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων υποθέσεων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

5/3/2015 - Δελτία Τύπου
Εξέταση προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης που αφορά στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ» από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

3/3/2015 - Δελτία Τύπου
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επί δημοσιεύματος κυριακάτικης εφημερίδας
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

3/3/2015 - Δελτία Τύπου
Εξέταση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Γ.Ε. επί της εταιρίας ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

27/2/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Ανακοίνωση Πρόσκληση για την Απόσπαση Υπαλλήλων ΥΕ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 10/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

26/2/2015 - Ενημερωτικά Έντυπα
Οδηγία 2014/104/ΕΕ σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού- Χρήσιμες Πληροφορίες - Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

25/2/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

24/2/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

18/2/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεομοιοτυπίας με CPV (30125110-5) για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού,συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.170,73 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

4/2/2015 - Δελτία Τύπου
Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά μέτρησης ακροαματικότητας ραδιοφωνικών σταθμών ανά την ελληνική επικράτεια, για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (ή/και του άρθρου 1 του ν. 703/1977), όπως ισχύει
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

4/2/2015 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αδειών Ανανέωσης και Αναβάθμισης Λογισμικού, Λειτουργικών Συστημάτων και Εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

3/2/2015 - Δελτία Τύπου
Έκδοση απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 (πλέον άρθρου 1 του Ν. 3959/2011) από την Ένωση Οδοντοτεχνιτών Κρήτης
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

26/1/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ επί της εταιρίας ΜΑΚΡΟ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

23/1/2015 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ επί της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

2/1/2015 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ - Cretan Retail Management Παντοπωλεία Κρήτης ΑΕ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

30/12/2014 - Δελτία Τύπου
Έκδοση απόφασης για το σύστημα δικαιόχρησης του δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ αναφορικά με παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 1 του ν. 703/1977), καθώς και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

18/12/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 60% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

12/12/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΩ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

9/12/2014 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Ανακοίνωση Πρόσκληση για την Απόσπαση Υπαλλήλων ΥΕ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/03/2015

Απόφαση Παράτασης Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για την Απόσπαση Υπαλλήλων ΥΕ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

30.12.2014 Τροποποίηση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για την Απόσπαση Υπαλλήλων ΥΕ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού –-- Αλλαγή Εφημερίδας


Δημοσίευση στα ΝΕΑ της 17.12.2014

Δημοσίευση στον Ελεύθερο Τύπο 07.02.2015
8/12/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Γ.Ε
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

8/12/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

4/12/2014 - Διάφορα Θέματα
Μετάφραση ν. 3959/2011 στα αγγλικά
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

4/12/2014 - Ισολογισμοί
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

1/12/2014 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης περί απόκτησης ελέγχου επί της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων)
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

1/12/2014 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Ματαίωση της Προμήθειας Αδειών Ανανέωσης και Αναβάθμισης Λογισμικού, Λειτουργικών Συστημάτων και Εφαρμογών με απευθείας διαπραγμάτευση, συνολικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης ? 24.600,00 με Φ.Π.Α
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

28/11/2014 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από το ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ ΙΝΚΑ Π.Ε. της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΒΙΔΑΛΗΣ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

27/11/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
"MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε." με την εταιρία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε."
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

19/11/2014 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
Προμήθεια Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

14/11/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της εταιρείας «ΣΥΝ ΜΕΛΩΝ ΙΝΚΑ Π.Ε.» με την εταιρεία «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

4/11/2014 - Δελτία Τύπου
Aίτηση αναιρέσεως κατά της 3807/2014 Απόφασης του 15ου Τριμελούς Τμ. Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την ακύρωση του πρόστιμου της υπΆ αριθμ. 441/V/2009 απόφασης της Επ. Ανταγωνισμού σε βάρος της «ΕΛΑΙΣ UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

31/10/2014 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών καθαριότηταςστα γραφεία και τους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων που στεγάζεται η Επιτροπή Ανταγωνισµού, για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2015 έως 31/12/2015, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 µε Φ.Π.Α
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

29/10/2014 - Δελτία Τύπου
Γνωστοποίηση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» από την «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

23/10/2014 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ERGO International Aktiengesellschaft» επί της ανωνύμου ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε».
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

8/10/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
Προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της από 29.08.2014 Συμφωνίας μεταξύ των εταιριών (α) «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS Α.Ε.» και (β) «Rail Cargo Logistics – Austria GmbH» για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «Rail Cargo Logistics – Golair».
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

2/10/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. – Payzone Ελλάς Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

1/10/2014 - Δελτία Τύπου
Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. επί των περιουσιακών στοιχείων κυριότητος της CITIBANK ΙNTERNATIONAL PLC που απαρτίζουν τον κλάδο λιανικής τραπεζικής που διατηρεί η τελευταία στην Ελλάδα και του επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας DINERS CLUB OF GREECE FINANCE COMPANY S.A.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

24/9/2014 - Ενημερωτικά Έντυπα
Ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε διαγωνισμούς προμηθειών
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

18/9/2014 - Προκηρύξεις Διακηρύξεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17.10.2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (word, pdf)

Δημοσίευση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 02.10.2014

Δημοσίευση ΤΑ ΝΕΑ της 23.09.2014
17/9/2014 - Δελτία Τύπου
Εισήγηση για προτεινόμενες δεσμεύσεις εταιριών εμπορίας καυσίμων αναφορικά με την πρακτική σύναψης μακροχρονίων συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας με πρατηριούχους μέσω ισόχρονης μίσθωσης του πρατηρίου από τον πρατηριούχο στην εταιρία και της ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του στον ίδιο πρατηριούχο ή πρόσωπα συνδεδεμένα μΆ αυτόν.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

15/9/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ «ERGO INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT» - «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

9/9/2014 - Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Vodafone-Panafon EE.Τ. Α.Ε.- Hellas OnLine Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες | Αποθήκευση σε PDF

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ © 2007
Όροι χρήσης Valid CSS!
Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία