Επιλέξτε γλώσσα:  
Σύνθετη αναζήτηση
 
Διαβάστε τις Αποφάσεις της Επιτροπής από το 1995
  Αποφάσεις 2001
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  > Αποφάσεις  > Αποφάσεις 2001 
Aναζήτηση αποφάσεων
Συμπληρώστε την λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή/και την ημερομηνία και πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
  Αναζήτηση
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 190/II
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. -ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.
Αποθήκευση σε PDF
Ο Λουκάς Γιαννακούλης, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, αναπτύσσει δραστηριότητα επιχειρηματική διατηρώντας ποσοστό της τάξεως του 33,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Ε.», ενώ συμμετέχει ως Πρόεδρος στο Δ.Σ. των εταιρειών «ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε.» και «ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.», ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες «ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.» και «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Ε.», ως Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες «ΤΕΒ Α.Ε.» και «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», ως Αντιπρόεδρος στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» και ως Σύμβουλος στις εταιρείες «ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε.», «ΧΕΛΙΔΟΝΑ Α.Ε.», «ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ» και «ΣΠΑΤΑ Α.Ε.». Στις περισσότερες από τις ανωτέρω εταιρείες διατηρούν συμμετοχές, είτε αμφότερες είτε μεμονωμένα η κάθε μία, οι εξαγοράζουσες εταιρείες, «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.».
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1985, έχει έδρα την Αργυρούπολη Αττικής και διάρκεια μέχρι την 31.12.2045. Διαθέτουσα εργοληπτικό πτυχίο Ζ’ τάξεως, δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών με την εκτέλεση τεχνικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών, είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες. Το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται σε 1.115.000.000 δρχ. και είναι μέτοχοί της με ποσοστό 25% έκαστος, οι Ξ. Δ. Ζαβιτσάνος, Τ. Ε. Γαλενιανός, Α. Κ. Κατρής και Ξ. Η. Ζαβιτσάνος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν οι Ξ. Δ. Ζαβιτσάνος ως Πρόεδρος, Τ. Γαλενιανός ως Διευθύνων Σύμβουλος, Α. Κατρής, ως Διευθύνων Σύμβουλος και Στ. Αντωνιάδης και Χαρίκλεια Τσιμογιάννη, ως Μέλη.
Ο εθνικός κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τα έτη 1998, 1999 και 2000 ανήλθε σε 18.999.315 Ευρώ, 22.560.207 Ευρώ και 39.272.703 Ευρώ (6.474.016.843, 7.687.390.845 και 13.382.173.737 δρχ.) αντίστοιχα.
Η εν λόγω εταιρεία διατηρεί συμμετοχές σε τέσσερις (4) εταιρείες και ο ενοποιημένος εθνικός κύκλος εργασιών της κατά τις εταιρικές χρήσεις 1999 και 2000 ανήλθε σε 23.238.883 Ευρώ και 47.997.778 Ευρώ (7.918.649.523 δρχ. και 16.355.924.356 δρχ.) αντίστοιχα. Ελέγχει τις εταιρείες: α) «ΑΛΠΑ ΜΑΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδρυθείσα το 1989 με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής και σκοπό την εμπορία και προώθηση ορειβατικών και λοιπών αθλητικών ειδών και ρουχισμού, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 250.000.000 δρχ. και καλύπτεται σε ποσοστό 80% από την «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» και 20% από τη Χαρίκλεια Τσιμογιάννη. Στο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν, από τους μετόχους της εξαγοραζόμενης, οι: Τίτος Γαλενιανός, Αθανάσιος Κατρής και Ξεν. Ηλ. Ζαβιτσάνος. Ο κύκλος εργασιών της κατά τα έτη 1998, 1999 και 2000 ανήλθε σε 660.863.089, 611.945.128 και 758.587.635 δρχ. αντίστοιχα. β) «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» . Είναι τεχνική εταιρεία, ιδρυθείσα το 1996 με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ Ε.Ε.». Το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.000.000 δρχ., στο οποίο η «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 96% και ο Ξεν. Η. Ζαβιτσάνος με ποσοστό 1%. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από την «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.». Ο κύκλος εργασιών της κατά τα έτη 1998, 1999 και 2000 ανήλθε σε 1.525.904 Ευρώ, 678.675 Ευρώ και 33.967 Ευρώ (519.951.982 δρχ., 231.258.678 δρχ. και 11.574. 580 δρχ.) αντίστοιχα. Επίσης, συμμετέχει στις κοινές επιχειρήσεις: α) «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ EDL Ε.Π.Ε.», με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής και αντικείμενο εργασιών την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Δεν είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.000.000 δρχ. και η εταιρία «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» συμμετέχει σ’ αυτό με ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% το κατέχει η εταιρεία «Energy Developments (UK) Ltd». Διαχειριστές της ως άνω εταιρείας έχουν ορισθεί οι Αθ. Κατρής, Ξενοφών Ηλία Ζαβιτσάνος, David Kent και David Walton. Ο κύκλος εργασιών της κατά το έτος 2000 ανήλθε σε 4.429.400.000 δρχ. β) «ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Ε.Π.Ε.», εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΒΕΑΛ Ε.Π.Ε.». Έχει έδρα στο Ζεφύρι Αττικής και αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και την εμπορία της παραγόμενης ενέργειας. Το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.076.000.000 δρχ. και η «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» συμμετέχει σε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% κατέχει επίσης η εταιρεία «Energy Developments (UK) Ltd». Η δυναμικότητα του σταθμού παραγωγής ενέργειας είναι 13 MW, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί καθώς η πρώτη εταιρική χρήση της έληγε την 30. 6. 2001. Μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας είναι και ο Αθαν. Κατρής.
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ © 2007
Όροι χρήσης Valid CSS!
Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία