Επιλέξτε γλώσσα:  
Σύνθετη αναζήτηση
 
Διαβάστε τις Αποφάσεις της Επιτροπής από το 1995
  Αποφάσεις 2000
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  > Αποφάσεις  > Αποφάσεις 2000 
Aναζήτηση αποφάσεων
Συμπληρώστε την λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή/και την ημερομηνία και πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
  Αναζήτηση
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165/II
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. (3Ε) -ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
Αποθήκευση σε PDF
γ) Όσον αφορά στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού δηλ. στον τομέα που επηρεάζεται από τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να θεωρηθεί διακριτή αγορά προϊόντος διότι διαφέρει από τα λοιπά προϊόντα της κατηγορίας των μη αλκοολούχων ποτών, τόσο όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του (ουδέτερη γεύση, απουσία πρόσθετων συστατικών), όσο και στη τιμή του (είναι φθηνότερο). Με βάση τις συνήθειες του έλληνα καταναλωτή, δεν φαίνεται πιθανό αυτός να στραφεί σε άλλο προϊόν της κατηγορίας των μη αλκοολούχων ποτών σε περίπτωση ενδεχόμενης αύξησης της τιμής του εμφιαλωμένου νερού. Τα εμφιαλωμένα νερά διακρίνονται σε τρεις επί μέρους κατηγορίες οι οποίες είναι:
- τα φυσικά μεταλλικά
- τα φυσικά επιτραπέζια
- τα φυσικά μεταλλικά αεριούχα
Από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες, διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ των εμφιαλωμένων φυσικών μη αεριούχων νερών (μεταλλικών και επιτραπέζιων) και των εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών αεριούχων ή ανθρακούχων νερών. Η κατηγορία των εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών ανθρακούχων νερών, επίσης μπορεί να θεωρηθεί χωριστή σχετική αγορά προϊόντος από τις υπόλοιπες δύο, κυρίως διότι οι καταναλωτές δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν το ανθρακούχο νερό ως υποκατάστατο του εμφιαλωμένου μεταλλικού ή επιτραπέζιου νερού. Υπάρχει διαφορά στη γεύση, στην παραγωγή (προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα), στην τιμή (είναι ακριβότερο) και η χρήση του στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη (5% περίπου, της συνολικής ζήτησης εμφιαλωμένου νερού). Αντίθετα, κατά την κρίση της Επιτροπής, δεν συντρέχει λόγος διάκρισης μεταξύ εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού και εμφιαλωμένου φυσικού επιτραπέζιου νερού. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι, το φυσικό μεταλλικό νερό εμφιαλώνεται κοντά στην πηγή του και δεν έχει υποστεί τεχνητή επεξεργασία στον ίδιο βαθμό με το φυσικό επιτραπέζιο νερό, το οποίο εμφιαλώνεται μακριά από την πηγή. Οι παραπάνω διαφορές μεταξύ των δύο τύπων εμφιαλωμένου νερού καθώς και οι διαφορές της χημικής τους ανάλυσης (αγωγιμότητα, ολική σκληρότητα, ανιόντα, κατιόντα κ.λ.π.) δεν φαίνεται να επαρκούν προκειμένου να οριοθετηθούν διαφορετικές σχετικές αγορές προϊόντος, δεδομένου ότι ο έλληνας καταναλωτής χρησιμοποιεί και τους δύο τύπους εμφιαλωμένου νερού ως προϊόντα πλήρως υποκατάστατα.
Πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιφυλάσσεται να προβεί στην ακριβή οριοθέτηση και ανάλυση των αγορών που επηρεάζονται στην υπό κρίση συγκέντρωση καθώς και την εκτίμηση των μεριδίων που κατέχουν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες ως και οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους, στα πλαίσια της συζήτησης της υποθέσεως ενώπιόν της για την έκδοση οριστικής απόφασης.
3.2 Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού.
Κατά την κρίση της Επιτροπής, η Κρήτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή γεωγραφική αγορά δεδομένου ότι δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου στην εν λόγω περιοχή διότι το κόστος μεταφοράς των εμφιαλωμένων νερών όπως και των μη αλκοολούχων ποτών γενικότερα, δεν είναι αποτρεπτικό (Ε.Α. 99/90 3Ε/ΒΕΛΚ), δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση του εμφιαλωμένου νερού από τον καταναλωτή, εντός και εκτός Κρήτης, υπάρχει ικανός αριθμός εμφιαλωτών που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Κρήτης καθώς και πληθώρα φυσικών πηγών νερού ανά την Ελλάδα. Επίσης, οι εμφιαλωτές μη αλκοολούχων ποτών θα μπορούσαν να εμφιαλώνουν στις εγκαταστάσεις τους και νερό, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των δύο τεχνολογιών. Επιφυλάσσεται, όμως, κατά την εξέταση της υπό κρίση συγκέντρωσης για την έκδοση οριστικής απόφασης, να εκτιμήσει τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και στην περιορισμένη γεωγραφική αγορά της Κρήτης, δεδομένου ότι με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες στην εν λόγω αγορά, παρουσιάζεται μία προτίμηση στις τοπικές κρητικές μάρκες εμφιαλωμένων νερών.
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ © 2007
Όροι χρήσης Valid CSS!
Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία