Επιλέξτε γλώσσα:  
Σύνθετη αναζήτηση
 
Διαβάστε τις Αποφάσεις της Επιτροπής από το 1995
  Αποφάσεις 1996
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  > Αποφάσεις  > Αποφάσεις 1996 
Aναζήτηση αποφάσεων
Συμπληρώστε την λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή/και την ημερομηνία και πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
  Αναζήτηση
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39/1996
UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS GMBH -SUTRAK TRANSPORKALTE GMBH
Αποθήκευση σε PDF
Οι πωλήσεις του ομίλου UTC σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν το 1995 σε 17,2 δις ECU, ενώ στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της εταιρίας, για όλες τις δραστηριότητες που αυτή ασκεί, ανήλθαν κατά το ίδιο έτος σε 8,6 εκατ. ECU.
β) Η S▄TRAK TRANSPORTKALTE GmbH είναι γερμανική εταιρία και μέχρι την πραγματοποίηση της εξαγοράς ελεγχόταν από κοινού από τρεις ιδιώτες, τον Deter Weckerle, τον Houshang Ferdows και τη Jutta Ferdows. Η S▄TRAK ήταν επικεφαλής ενός ομίλου εταιριών των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται κυρίως στην παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού για λεωφορεία. Επιπλέον, ένα μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της συνίσταται στην παραγωγή, πώληση εγκατάσταση και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού λεωφορείων όπως μικρές κουζίνες, ψυγεία, συστήματα ψύξης ποσίμου νερού, κλπ. καθώς επίσης και συστήματα ψύξης/κατάψυξης για οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Πριν από την ως άνω κατά παρέκκλιση εγκριθείσα εξαγορά, η S▄TRAK ήλεγχε επίσης τις εταιρίες: 1) S▄TRAK ITALIA Srl, 2) MOBITEL - S▄TRAK AB (Σουηδία) και 3) S▄TRAK U.S.A. Co Inc. με ποσοστό συμμετοχής 50%, 50% και 49 % αντίστοιχα.
Κατά τα τελευταία χρόνια, η S▄TRAK αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Προκειμένου να αποφύγει την πτώχευση, οι μέτοχοί της προέβησαν στη σύναψη της γνωστοποιούμενης σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας το σύνολο του τιμήματος που καταβάλλει η UTH για την αγορά των μετοχών της, καταβάλλεται απευθείας σε κονσόρτσιουμ γερμανικών τραπεζών, πιστωτριών της S▄TRAK, του οποίου ηγείται η DEUTSCHE BANK, προς εξόφληση των χρεών της εταιρίας.
H S▄TRAK δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω ανεξάρτητου αντιπροσώπου, της εταιρίας «ΛΑΝΙΤΗΣ» Α.Ε. Κατά το παρελθόν, λειτουργούσε στην Ελλάδα η εταιρία «ΣΟΥΤΡΑΚ ΕΛΛΑΣ» Α.Ε. στην οποία η S▄TRAK Γερμανίας συμμετείχε με ποσοστό 50%. Η εταιρία αυτή συναρμολογούσε στην Ελλάδα συστήματα κλιματισμού για λεωφορεία. Από το 1994 έχει παύσει δραστηριότητες, τελούσα υπό εκκαθάριση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην από 2-9-1996 εισήγηση της Γραμματείας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου S▄TRAK ανήλθε για το έτος 1995 σε 64,1 εκατ. ECU ενώ στην ελληνική αγορά ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 549.846 ECU.
IV. α) Οσον αφορά τη σχετική αγορά προϊόντων, οι κλάδοι που αφορά η εν λόγω συγκέντρωση είναι οι εξής:
• ο κλάδος παραγωγής, πώλησης, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων κλιματισμού για λεωφορεία.
• ο κλάδος λοιπού εξοπλισμού για λεωφορεία, όπως μικρές κουζίνες, μικρά ψυγεία κ.λ.π..
• ο κλάδος των συστημάτων ψύξης και κατάψυξης οχημάτων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.
Οσον αφορά ειδικότερα την ελληνική αγορά, η σχετική αγορά προϊόντων στην οποία αναμένονται επιδράσεις στον ανταγωνισμό από την πραγματοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης, είναι αυτή των συστημάτων κλιματισμού για λεωφορεία στην οποία δραστηριοποιούνται τόσο η S▄TRAK όσο και η UTC μέσω της εταιρίας CARRIER που ανήκει στον όμιλο UTC. Διευκρινίζεται ότι στη σχετική αγορά προϊόντων δεν περιλαμβάνονται τα συστήματα κλιματισμού για οικιακή ή βιομηχανική χρήση επειδή δεν μπορούν να θεωρηθούν ομοειδή προς τα συστήματα κλιματισμού για λεωφορεία λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους ως προς την ισχύ και το μέγεθος τους, αλλά και της χρήσης τους.
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ © 2007
Όροι χρήσης Valid CSS!
Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία